002

Σάββατο
2 Μαρτίου

Ησυχίου μάρτυρος, Ανδρονίκου μάρτυρος

AgiaGrafi

Apostolos

Evaggelia

IAA

IAA

Aetos
Ιερός Ναός Αποστόλου Παύλου Οδού Ψαρών

Ημ/νία: 4/9/2019

 

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 221 του ν.4412/16 - Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ για το έργο «Συντήρηση, αποκατάσταση, και ανάδειξη Ιερού Ναού Αποστόλου Παύλου Οδού Ψαρών στο Μεταξουργείο»

Ο Ι.Ν. Αποστόλου Παύλου Οδού Ψαρών είναι ο Κύριος του Έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση, και ανάδειξη Ιερού Ναού Αποστόλου Παύλου Οδού Ψαρών στο Μεταξουργείο», το οποίο είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-20» με κωδικό ΟΠΣ 5010861.

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ως φορέας υλοποίησης του ανωτέρω έργου, έχει προβεί στην διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ (με συστημικό αριθμό 84496) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση, και ανάδειξη Ιερού Ναού Αποστόλου Παύλου Οδού Ψαρών στο Μεταξουργείο» με προϋπολογισμό 1.056.750,40 Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, το οποίο είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-20» με κωδικό ΟΠΣ 5010861.

Η ηλεκτρονική κλήρωση για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή κληρώσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, τη Πέμπτη 10-10-2019 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω του ΜΗΜΕΔ (της ιστοσελίδας https://mimed.ggde.gr/).

Ο Διαγωνισμός έχει αναρτηθεί στην Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 84496 και στην ιστοσελίδα της Ι.Α.Α. (http://iaath.gr/)

Για τον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Οδού Ψαρών

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 85 επισκέπτες

Ιερός Ναός Αγίου Παύλου Αθηνών
Διεύθυνση: Χίου & Κρήτης 10438, Αθήνα
Email: agiospavlos@yahoo.gr
http://agiospavlosathinon.gr 
Τηλέφωνο: 210 821 3778
Φαξ: 210 821 3778
01 01 01

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ